راز دوستی - روز اول

راز دوستی در تفاوت قائل شدن میان دوستان است . صداقت را به چاپلوسی وصمیمیت را به لبخندهای تصنعی ترجیع دهید.

/ 1 نظر / 6 بازدید
نادیا

یعنی چی؟فقط همین؟ زحمت کشیدی واقعا!!!!!!!!!!![تایید]